Godkjent renholdsforetak

Miljørent var en av de første til å bli offentlig godkjent renholdsforetak. Alle renholdsvirksomheter skal ha offentlig godkjenning fra Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig. Godkjenningsordningen har også krav om at alle arbeidstakere i godkjente renholdsvirksomheter skal bære HMS-kort på jobben.

Gjelder alle foretak

Reglene gjelder også for innehaver av enkeltpersonforetak og deltakere i ANS/DA. Dette er fastslått i forskrift Arbeidsdepartementet 8. mai 2012 nr. 408.

Alle virksomheter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester i Norge skal søke om godkjenning. Det gjelder også de som leier ut personer som utfører renholdstjenester.

Kravet om godkjenning gjelder også for selvstendig næringsdrivende enten foretaket har ansatte eller ikke.

Dersom det ikke er ansatte i virksomheten skal det sendes inn søknad om godkjenning i Altinn uten vedlegg, og innehaver/deltaker skal bestille HMS-kort til seg selv.

Miljørent er tilgjengelig i registeret

Bidra til et bedre samfunn - unngå ulovlig eller svart arbeid

Det er kun tillatt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som er registrert i dette register. Arbeidstilsynet fører tilsyn med og sanksjonerer brudd på forskriftens bestemmelser.

Viktig at man tar vare på ansatte

  • Miljørent er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste
  • Miljørent oppfyller kravene til vernetjenesten
  • Miljørent har skriftlige arbeidsavtaler for alle grupper av ansatte i tråd med arbeidsmiljølovens krav
  • Miljørent oppfyller kravene i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheter
  • Miljørent har en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade

Sikkerhet og trygghet

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort. Hensikten er å identifisere hvem man er og hvem man arbeider for. Det er arbeidsgiver som søker om HMS-kort for sine ansatte.

Kravet til å bære HMS-kort gjelder for alle i Miljørent. Det er bare HMS-kort fra Oberthur Technologies som er gyldig bevis på at man jobber for en godkjent renholdsvirksomhet.

Ikke gå i fellen - det er forbudt å kjøpe fra ikke godkjente virksomheter

Kjøp av renholdstjenester er kun tillatt fra virksomhet som er registrert i Aarbeidstilsynets register.

Brudd på forskriften kan medføre pålegg, tvangsmulkt, overtredelsesgebyr eller straffeansvar etter arbeidsmiljølovens kapittel 18 og 19.

Kontroller nå

Register finner du her: Godkjente renholdsforetak

Godkjent Renholdsforetak
Miljørent er offentlig godkjent renholdsforetak